İsteğe bağlı sigorta

(Sigorta şirketleri sayfasından yönlendirildi)

İsteğe bağlı sigorta Türkiye'de AB uyum sürecinde 2007 yılı itibarıyla herkesin sigorta kapsamı altına alınması amacıyla daha önceki isteğe bağlı sigorta ya geçebilme hakkı kazanabilmek için 1080 gün işyeri primi yatırılması şartını ortadan kaldırarak sosyal güvence kapsamına girmek isteyen serbest meslek sahibi geçici işçilere sağlanılan kolaylıktır.