Ana menüyü aç

Si bemol Majör

Klasik batı müziğinde si bemol notası üzerine kurulan majör gam. İçinde si bemol ve mi bemol geçer ve başlığına da anahatardan sonra si bemol ve mi bemol konur. Kalından inceye doğru şu sesleri içerir: Si bemol-Do-Re-Mi bemol-Fa-Sol-La. Eksen (tonik) sesi si bemol, Alt çeken (sub dominant) sesi mi bemol ve Çeken (dominant) sesi fa idir. Alt çeken tonalitesi Mi bemol Majör, çeken tonalitesi Fa Majör, ilgili minörü sol minör, ve paralel minörü si bemol minördür. Ton çemberinde Fa Majör ile Mi bemol Majör'ün arasında yer alır.

S, bemol Majör anahtar

Si bemol Majör bazı transpozeli nefesli çalgıların ana tonalitesidir: Si bemol klarinet, si bemol trompet, tenor ve soprano saxafon.

Si bemol Majör çıkıcı ve inici gam

TarihçeDüzenle

Joseph Haydn'ın 98 numaralı senfonisi bu tonalitede yazılmış ilk senfoni olarak tanınır. Joseph Haydn'ın kardeşi Michael Haydn daha önce bu tonalitede bir senfoni yazmışsa bile Joseph Haydn'ın 98 numaralı senfonisindeki timpani ve trompet partilerinin kullanımı dikkat çekicidir.

Si bemol Majör tonalitesinde yazılmış bazı önemli eserlerDüzenle