Seyit İbrahim Efendi

Osmanlı Devletinin 84. Şeyhülislamı

Seyit İbrahim Efendi (d. 1701, Şebinkarahisar - ö. 19 Mayıs 1783, İstanbul), müderris, kadı, kazasker, Osmanlı Devletinin 84. Şeyhülislamı.

Seyit İbrahim Efendi
Doğum1701
Şebinkarahisar
Ölüm19 Mayıs 1783
İstanbul
Defin yeriŞeyh Hamza Efendi Tekkesi
MeslekŞeyhülislam, kazasker, kadı, müderris

Şebinkarahisar doğumludur. Kadı Osman Efendi'nin oğludur. 1715'te İstanbul'a gelerek kayınpederi Zeynelabidin Efendi'nin hizmetinde bulundu. 1718'de mülazim oldu ve bir süre sonra kayınpederiyle birlikte Mekke'ye gitti (1724). 1731'de Müderris, 1755'te Selanik, 1760'ta Şam ve 1768'de İstanbul Kadılıklarında bulundu. 1769'da Nakibü'l-eşraf, ardından Anadolu Kazaskeri Payesiyle ikinci kez İstanbul Kadısı ve 1770'te Anadolu Kazaskeri oldu. 1774'te ikinci kez Nakibü'ül-eşraf, birkaç kez Rumeli Kazaskeri ve 1779'da Reisü'l-ulema oldu.

12 Eylül 1782'de Mehmed Şerif Efendi'nin yerine Şeyhülislamlığa getirildi. İleri yaşından dolayı yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak makamında hayatını kaybetti. Mezarı, Fatih'in Sultan Selim semtinde Şeyh Hamza Efendi Tekkesi'ndedir.

Kaynakça değiştir

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir

  • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, (1954) Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım , XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar), Ankara: Türk Tarih Kurumu (Altıncı Baskı 2011 ISBN 978-975-16-0010) say.
  • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C. say. [1]
Önce gelen:
Mehmed Şerif Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
1782 - 1783
Sonra gelen:
Dürrizade Mehmed Ataullah Efendi