Sextus Afranius Burrus

Sextus Afranius Burrus, Roma İmparatoru Nero'nun özel öğretmeni ve sonradan danışmanı olan praefectus praetorio. Burrus Gallia Narbonensis'te doğmuştur. Genç Agrippina tarafından Claudius'un ölümü üzerine oğlu Nero'nun imparator olarak güvenliğinin sağlanması amacıyla praefectus seçilmiştir. Nero'nun saltanatının ilk sekiz yılı boyunca Genç Seneca ile birlikte imparatorluğun istikrarlı bir şekilde yönetilmesine yardım etti. Nero'nun Genç Agrippina'yı öldürtmesine razı olduysa da daha sonra Nero üzerindeki etkisini kaybetti. 62 yılında bazı söylentilere göre zehirlenme sonucu öldü.

Roma cognomen'i "Burrus", Makedonya'lı kral Pyrrhus'un Latince söyleniş şeklidir.