Setut veya Senen... Antik Mısır'ın 9. Hanedanlığı'nın bir firavunuydu (MÖ 2160 ile 2130 arasında, Birinci Ara Dönemde).[1]

Bu hükümdarın varlığını doğrulayan çağdaş bir arkeolojik bulgu yoktur. Yalnızca Turin Kral Listesi'nde adı vardır ve burada adı eksik bir biçimde Senen[...] olarak geçmekte olup 4.22 pozisyonunda görünmektedir. Geç 9. Hanedan'ın geçici hükümdarlarından biri olan Nebkaure Khety veya Wahkare Khety'den [2] sonra Herakleopolis'ten hüküm sürmüş olmalıdır. Yerine aynı hanedanın bilinmeyen bir kralı geçti.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; CAH996 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
  2. ^ Darrell D. Baker: The Encyclopedia of the Pharaohs: Volume I - Predynastic to the Twentieth Dynasty 3300–1069 BC, Stacey International, 978-1-905299-37-9, 2008, p. 389-390
  3. ^ Hayes, op. cit., p. 465-66.