Serhat

İsim ve eski bir çoğrafya temelli terim

Serhat, Serhad olarak da bilinir, Osmanlı Devleti'nin, komşu ülkelerle arasındaki sınır bölgesine verilen ad.

Osmanlı Devleti'nin doğu ve batı komşularıyla olan sınırları kesin biçimde belirlenmemişti. Antlaşmalarda kent, kasaba ve köy adları, nehir ya da tepeler, köprü ve yollar belirtilerek sınır kabaca belirtilirdi. Serhat adı verilen bu sınır şeridine önceleri akıncılar, sonra serhadkulu (serhadli) denen askerler yerleştirildi.

Sınıra yakın kalelerde muhafızlık yapan ve genellikle yerli halk arasından seçilen ulufeli askerler olan serhadkullarının bir kısmı ise tımarlıydı. Serhadkulları, 18. yüzyıl sonlarında ayrıntılı sınır protokollerinin imzalanması sonucu zamanla ortadan kalktı.