Serbest enerji

Serbest enerji; İngilizce "free energy" özgür, bağımsız, serbest anlamlarında tekelleşen enerji lobilerine karşılık olarak geliştirilen, karşıt bir kuramdır.

birçok ülkede Belli veya belirsiz bir veya birçok ticari enerji üreticisi dolaylı olarak kanunlarla uygulattığı bir enerji tekeli oluşturmaktadır. dahası yeraltı kaynakları nedeniyle ticari açıdan sömürülen ülkelerin toplam rezevlerinin yarısından daha fazlasına sahip olunmadan o maddenin birçok endüstriel uygulaması gizlenilmektedir.

buna en iyi örnek olarak : bor madeni uzun bir süredir yardımcı yan madde olarak bilinmekteydi ama son gelişmeler noktasında borun tek başına temel hammadde niteliğinde kullanılabilineceği sonradan öğrenilmiştir.

2. anlamıyla free energyDüzenle

ücretsiz elde edilebilinir enerji türlerinin bireysel ve ticari faaliyetler konusunda gerçekten bağımsız olunması anlamında enerji üretimini fikren destekleyen özgür ve bağımsız her türlü bilimsel girişimciliğin elde edebileceği her türlü bağımsız enerji türüne genel olarak serbest enerji denir.

çeşitli iddialarDüzenle