Senkroskop, üzerinde meydana gelen palslar veya dalga şekilleri görülebilen ve her pals için, tekerrür durumuna bakılmaksızın, bir tarama meydana getiren, böylece birden çok siklin görülmesini temin eden bir tarayıcı jeneratöre sahip hassas bir osiloskoptur.

Senkroskop.