Selaniki Mustafa Efendi

Osmanlı tarihçi

Selaniki Mustafa Efendi, 16. yüzyıl Osmanlı tarihçi.

HayatıDüzenle

Hayatı hakkında biyografik kaynaklarda yer alan bilgiler yetersizdir. Eserinde babasının Selanik’te vefat ettiğini belirtir, kendisini de “Selâniklü” olarak anması Selanik’te doğduğunu düşündürür. Hafız olduğu, Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü bahsinde verdiği bilgilerden anlaşılmaktadır. Üstlenmiş bulunduğu çeşitli maliye kâtipliği görevleri onun Maliye Kalemi’nde yetiştiğini göstermektedir.[1]

TarihiDüzenle

Selaniki, memuriyetleri veya üstlendiği görevlerden ziyade Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatının sonlarından III. Mehmed’in saltanatının ortalarına kadar olan dönemin (1563-1600) olaylarını içine alan tarihiyle tanınır. Onun tamamen kendi gözlemlerine dayanarak kaleme aldığı bu eseri bir bakıma Hatırat niteliği taşır ve yazarın çeşitli olaylarla ilgili kendine has yorumlarını içerir. Selânikî tarihi klasik anlamda bir vakainame özelliği göstermez. Olaylar saray merkezli olarak anlatılmış, eyalet ve serhad bölgelerinden merkeze ulaşan haberler, arz ve şikayetler de eklenmiştir.[1]

KaynakDüzenle

  1. ^ a b İpşirli, Mehmet (2009). "Selaniki Mustafa Efendi". TDV İslâm Ansiklopedisi. 36. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 357-359. Erişim tarihi: 30 Nisan 2021.