Sekbanbaşı

Sekbanbaşı, Yeniçeri Ocağı'na bağlı bir birim olan Sekbanların başında bulunan komutandır.

Sekbanbaşı, Yeniçeri Ağası İstanbul'da bulunmadığı zaman ona vekâlet eder, şehrin güvenliğinden o sorumlu olurdu.

Fatih Sultan Mehmet 1451 yılında tahta çıktığında cülus töreninde taşkınlık yapan yeniçerileri cezalandırmak için yeniçeri ağalığı makamını ilga etti. Yeniçeri Ocağı da yeniçeri ağası makamı Yavuz Sultan Selim tarafından 1515 yılında tekrar ihdas edilene kadar sekbanbaşılar tarafından yönetildi.

Bu 1451-1515 yılları arasında Yeniçeri Ocağı'nı yöneten sekbanbaşılar şunlardır:

 • Hasan Ağa
 • Abdurrahman Ağa
 • Balaban Ağa
 • Trabzonlu Mehmed Bey
 • Yakub Ağa
 • Ramazan Ağa
 • Karagöz Mehmed Ağa
 • İbrahim Ağa
 • Karagöz Ağa
 • Yunus Ağa
 • Balyemez Osman Ağa [1]

Sekbanlığın da 1826'da Yeniçeri Ocağı ile beraber ortadan kaldırılmasıyla sekbanbaşı unvanı da tarihe karıştı.

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar" Cilt:2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s.1004