Sekbanbaşı, Yeniçeri Ocağına bağlı bir birim olan Sekbanların başında bulunan komutandır.

Sekbanbaşı, Yeniçeri ağası İstanbul'da bulunmadığı zaman ona vekâlet eder, şehrin güvenliğinden o sorumlu olurdu.

II. Mehmed 1451 yılında tahta çıktığında cülus töreninde taşkınlık yapan Yeniçerileri cezalandırmak için Yeniçeri ağalığı makamını ortadan kaldırdı. Yeniçeri Ocağı da Yeniçeri ağası makamı I. Selim tarafından 1515 yılında tekrar ihdas edilene kadar Sekbanbaşılar tarafından yönetildi.

Bu 1451-1515 yılları arasında Yeniçeri Ocağını yöneten Sekbanbaşılar şunlardır:

Sekbanlığın da 1826'da Yeniçeri Ocağı ile beraber ortadan kaldırılmasıyla Sekbanbaşı unvanı da ortadan kalktı.

Kaynakça Değiştir

  1. ^ Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar" Cilt:2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s.1004