Sefaletin Felsefesi

Proudhon'un 1846 tarihli denemesi

Sefaletin Felsefesi (Fransızca orijinali, "Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère"), 1846 yılında Pierre-Joseph Proudhon tarafından yazılan, mevcut ekonomik sistemlere eleştiri niteliğinde bir eserdir.

Bu kitaba eleştiri olarak Karl Marx'ın yazdığı Felsefenin Sefaleti adlı eseri belli bir okur sayısına ulaşmışken Sefaletin Felsefesi'nin böyle bir kitlesi mevcut değildir. Prouhon bu eserinde ekonomik görüşlerinin temellerini atmış ve siyasal iktisat, sosyalizm ve komünizm üzerine eleştiriler yapmıştır.