Saoterus

Romalı köle.

(Aelius) Saoterus (Yunanca: Σαώτερος ὁ Νικομηδεύς; d. MS 160 sonrası Nikomedia; ö. yaklaşık 182–183 Roma) ana dili Grekçe olan azad edilmiş Bitinyalı bir köleydi.

Roma imparatoru Commodus'a cubicularius olarak hizmet eden Saoterus'un aynı zamanda Commodus ile bir ilişki içinde olduğu da söylentileri yaygındı. Historia Augusta'da aktarıldığına göre 22 Ekim 180'de Quadrigalı bir zafer turunda imparator Commodus Saoterus'u halkın gözü önünde öpmüştür.[1]

Saoterus, Commodus'un kızkardeşi Lucilla ve praefectus praetorio Publius Taruttienus Paternus tarafından MS 182-183 yılında düzenlenen başarısız bir suikast girişiminin kurbanı olmuştur. Cassius Dio, Historia Augusta'da aktarılanın aksine suikast girişiminde azad edilen başka bir köle olan Marcus Aurelius Cleander'ın parmağı olduğunu iddia etmektedir. Zira o, Saoterus öldükten sonra onun üstlendiği cubicularius görevini devralmış, kademe kademe yükselmeye başlamış ve 185 yılından itibaren Commodus'un çevresinde onu en çok etkileyen kişi haline gelmişti.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Historia Augusta, Commodus'un hayatı, 3.5
  2. ^ Cassius Dio, Roma tarihi, 73.12