Santorio Santorio

Santorio Santorio (Latince: Sanctorius) (29 Mart 1561-22 Şubat 1636), İtalyan hekim. Tıpta hassas ölçü araçlarını ilk kez kullanmış, bazal metabolizma alanındaki çalışmalarıyla niceliksel deneye dayalı araştırmalara öncülük etmiştir.

Santorio Santorio

1582'de Padova Üniversitesi'ni bitirerek hekim oldu. Bir süre Kraków'da Polonya kralı Maximilian'ın özel hekimliğini yaptı. 1611-1624 arasında Padova Üniversitesi'nde tıp kuramı dersleri verdi. Hayvan vücudunun işleyişini bütünüyle mekanik etkenlere dayanarak açıklamaya çalışan tıp okulunun ilk temsilcilerinden biri olarak, Galileo Galilei'nin birçok buluşunu tıbba uyarladı. Bu çalışmaları sonucunda nabız ölçen bir aletle (1602) bir termometre (1612) geliştirdi.

Eski Yunan hekim Galenos'un solunumun deri yoluyla da gerçekleştiği görüşünün doğruluğunu araştırırken, vücut ağırlığındaki değişmelerle vücuttan çıkan katı ve sıvı atıkların ilişkisinini ortaya çıkaracak bir deney yürüttü. Otuz yıl süren bu deney sonucunda gözle görülebilen atıkların toplam ağırlığının yenen besinlerin apırlığından daha az olduğunu buldu. De statica medicina (1614; Tıbbi Ölçüm Üzerine) adlı yapıtı, bazal metabolizmaya ilişkin ilk sistemli çalışmadır.