Sandra Harding (d. 1935), feminist kuram, sömürge sonrası kuramı, epistemoloji, araştırma yöntem bilimi ve bilim felsefesi üzerine çalışan Amerikalı filozoftur. Duruş teorisi ve bilimin çoklu kültürel çalışmasına katkıda bulunmuştur. Newton hareket yasalarını "tecavüz kılavuzu" olarak nitelendirmesiyle ünlüdür (Harding: 1986). Bu konudaki özdeyişinin tümü şöyledir:

Sandra Harding
Doğum29 Mart 1935 (88 yaşında)
MilliyetAmerikalı
MeslekFilozof
DönemÇağdaş felsefe
StilFeminist felsefe, postkolonyalizm

"Isaac Newton'un Principia Mathematicası bir 'tecavüz kılavuzu'dur, çünkü 'bilim erkeğin dişi doğaya tecavüzüdür'. "

Halen UCLA Lisansüstü Eğitim ve Bilgi Çalışmaları Okulu'nda Sosyal Bilimler ve Karşılaştırmalı Eğitim profesörü ve UCLA Kadın Çalışmaları Merkezi'nde müdür olarak görev yapmaktadır. Harding daha önce yıllarca Delaware Üniversitesi'nde ders vermiştir. Doktorasını 1973 yılında New York Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Harding, bilimsel nesnellik iddiaları konusunda devam eden tartışmanın taraflarından biri olmuştur. Çalışmalarının eleştirisi Paul R. Gross ve Norman Levitt tarafından Higher Superstition adlı eserlerinde yapılmıştır.

Bibliyografya değiştir

  • Harding, Sandra ve Merrill B. Hintikka, ed. Discovering Reality: Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science. 1983.
  • Harding, Sandra. The Science Question in Feminism. 1986.
  • Harding, Sandra ve Jean F. O'Barr, ed. Sex and Scientific Inquiry. 1987.
  • Harding, Sandra. Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women's Lives. 1991.
  • Harding, Sandra. "Science is 'Good to Think With,'" Social Text 46-47, (1996): 15-26.

Kaynakça değiştir

Dış bağlantılar değiştir