Sanatta yeterlik

Sanatta yeterlik, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını bitirdikten sonra; ilgili sanat dalında sınav, sanat eseri ve bilimsel bir eserle erişilen, doktoraya eşdeğer bir derece veya basamaktır. Doktoradan tek farkı yapıldığı branşın bir bilim dalına bağlı değil, bir sanat dalına bağlı olmasıdır. Uluslararası akademik çevreler gibi Türkiye'de de sanatta yeterlik ve doktora eşdeğer kabul edilmekte, ancak farklı olarak ayrı isimlerle anılmaktadır.

KaynakçaDüzenle

Alışkan, M., 2002, Yükseköğretim mevzuatı, Yaylım yayıncılık, İstanbul
Doctor of Philosophy
Academic degree