Sanat dünyası

Sanat kuramcısı Arthur Danto'nun 1964'te öne sürdüğü, daha sonraki yıllarda George Dickie tarafından geliştirilmiş; bir şeyin sanat eseri olarak kabul edilmesi için kendi içindeki özellikler dışında doğrudan bağlı olduğu düşünülen sosyal şebeke, ağ.

Birçok diğer ortam gibi sanatın da üretimi ve algılanması sosyal, kültürel ve ekonomik bir ağ içerisinde gerçekleşir. Bu ağın anahtar düğümlerinde sanat üretimi, sanat sunumu, sanat değerlendirmesi ve sanat satışının yer aldığı söylenebilir. Çok farklı şekillerde ve farklı amaçlarla üretilebilen sanat bu ağ sayesinde aynı ekonomiyi paylaşır. Kurumsal sanat teorisine göre bu ağın dışında sanat varolamaz. Sanat dünyasının işlevi, moda sistemine benzer bir sistem içinde, sanat olan ve olmayan arasındaki ikililiği sürekli yenileyerek yeniden tanımlamak olarak görülebilir.

1960'lardan Günümüze Sanat Dünyasındaki Önemli GeçişlerDüzenle

  • Sanatın duvarlar ve kaidelerden yaşam alanlarına kayması
  • Enstalasyon ve performanslar
  • Endüstriyel ve 'sanat olmayan' malzemelerin kullanımı
  • Fotoğraf, video ve karışık tekniklerin kullanımının baskın hale gelmesi
  • Görsel sanatçıların medya yıldızı statüsüne gelebilmeleri
  • Sanat pazarıyla yer yer kesişip, yer yer çatışan bienallerin ve enstitülerce desteklenen sanatın güçlenmesi

Günümüz Sanat Dünyasının Karşılaştığı Bazı KonularDüzenle

  • Sanatın kitle iletişim gereçleri ile iç içe girmesi.
  • Dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla sanat eserinin daha çabuk 'tüketilir' hale gelmesi, sanat eserinin yanında fiziksel olarak bulunmanın önemini kaybetmesi, özgün ve kopya arasındaki ayrımın bulanıklaşması.
  • Bilgi, ticaret gibi konuların yanında sanat pazarının da küreselleşmesi.
  • Sanatçıların sosyal rollerini benimseyerek sanat dünyası, sanat tarihi, sanat malzemeleri, sanat mekanları karşısında ironik bir tavır almaları.

Dış bağlantılarDüzenle