Samsa Çavuş

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı

Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin silah arkadaşı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçmiş şahsiyetlerdendir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Osmanlı Devleti'nde çavuş unvanını kullanan ilk kişidir.

Ertuğrul Gazi ile birlikte, kendisine bağlı aşiret ve obalarla Söğüt’e gelmiş, Osman Gazi zamanında pek çok savaşa katılmıştır. Pelekanon Muharebesi'nde bulunduğu bilinmektedir. İznik ve Sorkun, Mihalıçcık’un fethinde kahramanlıklar göstermiştir.

Bilecik Söğüt Samrı köyün'de yaşamış namı o köydedir. Türbesi ve Türbesi için 1300 yılından beri meydanda su akmaktadır.

Orhan Gazi, Karatekin kalesini fethedince, muhafızlığına Samsa Çavuş'u tayin etmiştir.

Ömrünü daha ziyade Sakarya boyunu tutmakla geçiren Samsa Çavuş, 1330 tarihinden sonra ölmüştür. Türbesi Mudurnu yakınlarındaki Hacımusalar köyündedir.