Salise

Salise,  saniyenin altmışta biri olan zaman birimi.[1]

  1. ^ http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=SAL%C4%B0SE