Salı

Pazartesi ile çarşamba arasındaki gün

Salı, Pazartesi ile Çarşamba arasında haftanın ikinci ya da üçüncü günüdür. Cuma ve Perşembe günleri haftasonu olan ülkelerde haftanın dördüncü günü olarak sayılmaktadır. (Örneğin Arabistan)

Salı gün adı Türkçeye iki ayrı dilden gelmiştir; ilki Arapça üçüncü gün anlamında Sellase, Selase Arapçaثلاثة sözcüğü, ikincisi de Farsça-Süryanice gene üçüncü gün anlamında Seşenbe sözcüğüdür.[kaynak belirtilmeli]

Salı gününe Eski Türkçede "üçünç" (üçüncü) denir.

Türk halk kültüründeDüzenle

Anadolu'da bazı yörelerde Salı günü ile ilgili inanışlar yaygındır. Salı günü yola çıkmanın uğursuzluk getireceğine ve örgü örülmeyeceğine inanılırken kışlık yiyeceklerin ağzının Salı günü açıldığında bereketli olacağı kabul edilir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Gemerek'te Batıl İtikatlar, Mehmet Güner Demiray, Sivas Folkloru Dergisi, Sayı: 11, Aralık 1973, Sayfa: 13-14 (Madde: 13-14)