Sahih İbn Hibban

(Sahih İbni Hibban sayfasından yönlendirildi)

Sahih İbn Habban (Arapça: صحيح ابن حبان), İslam alimi İbn Hibban'ın Hadis mecmuasıdır. Sadece sahih tayin edilmiş hadis içerme özelliğine sahiptir. Eserin yazarı Horasan'ın Bust şehrinden olan Ebu Hâtim Muhammad ibn Hibbân ibn Ahmed el-Temîmî el-Bustî'dir. M 965'te vefat edip önde gelen şafii hadis uzman ve verimli bir yazar olarak bilinir.[1]

İbn Hibbân felsefe, astronomi ve kelâm da bilmekteydi. Bundan dolayı insanlar tarafından zındık olmakla suçlandı ve sonucunda Sicistan'dan Semerkant'a sürüldü.[2]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ El-Risale el-Mustatrafa, el-Kattânî, s. 20-1, Dar el-Beşair el-İslamiyye, yedinci baskı, 2007.
  2. ^ SUYÛTÎ, Celâleddin. Tedrîbü'r-Râvî. Çvr. Muhammed Enes TOPGÜL. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2019. c.I s.214-15.