Sahibe

Sahibe, BDSM kültüründe partnerine hükmeden baskın kadın. Fiziksel veya sözlü olarak partneri (köleyi) aşağılama, ezme faaliyetleri gerçekleştirir.

Phyllis ve Aristotle, 16. yüzyıl