Safranbolulu Mehmed Emin Halvetî

Safranbolulu Mehmed Emin Halvetî Safranbolu'da 19.yüzyılda yaşamış sufi ve tasavvuf üstadı.

Hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmayan Mehmed Emin Efendi günümüzde Safranbolu'ya bağlı olan ancak o dönemde Gerede'ye bağlı olan Yazıköy'de dünyaya gelmiş ve ömrünün sonuna kadar da Yazıköy'de yaşamıştır.

Hayatı Eski Safranbolu'da geçmiştir. Tasavvufi eğitimini Halveti-Şabani Geredeli Aziz lakabıyla tanınan Şeyh Halil Efendi'den (öl.1843) edinmiştir.

Alıntılar

değiştir
  • Bilinmelidir ki, sâlike, "lâ mevcûde illallah" ve "Vahdet-i Vücûd" sırrı beşinci makamda zuhur eder.
  • Sufi kitapları sana, sen sahih bir zevk sahibi olduğun zaman lazım olabilir. O zaman, "sanki bu kitap benim gönlümden yazılmış" dersin. Fakat vahdet zevkine ulaşmayan, bir harf bilmeyen cahil, bir kitaba baksa ondan ne anlayacaktır?
  • Tevhid ilmini bilen, tafsilat âleminde meydana gelen hadiselerde, suretâ zarar ve fayda, atâ ve men', kabz ve basttan her ne zuhur ederse etsin, bunların kaynağını Cenâb-ı Hak olduğunu her an fark eder ve görerek bilir. Bu kişilere ârif denir. Bütün bu ikiliklerin kaynağının Hak olduğunu, zuhur ettiği anda fark edemeyip gaflet eden, ancak daha sonra çeşitli vasıta ve ilgilerle anlayan kişilere ise, müte'arrif (ârife benzeyen) denir. Bunlar ne tam âriftir, ne de külliyen gâfildir.

Eserleri

değiştir
  • Mir'atu'l-'Âşıkîn: Süleymaniye Ktp, Hacı Mahmud Ef. Bl. Nu:2559, vr. 1b-19a.
  • Mizânu'l-'Âşıkîn
  • Mir'atu'l-'Âşıkîn ve Mizânu'l-'Âşıkîn (Aşıklara Ayna ve Terazi), Haz. Mustafa Tatçı-Musa Yıldız, Alperen Yay. Ankara 2003.

Ayrıca bakınız

değiştir