Saf Hukuk Kuramı

Saf Hukuk Kuramı (Almanca: Reine Rechtslehre), Avusturyalı hukukçu ve filozof Hans Kelsen tarafından ilk kez 1934 yılında yayınlanan ve 1960 yılında yayınlanan ikinci sürümünde ise büyük ölçüde genişletilmiş bir kitaptır. 1967 yılında İngilizce tercümesi yayınlanmıştır. Bu kitapta önerilen teori, 20. yüzyılda üretilen en etkili hukuk teorilerinden biri olmuştur. En azından modernist hukuk teorisinin en yüksek noktalarından biridir.[1]

Kelsen'in iddia ettiği gibi, o zamanki geleneksel hukuk felsefeleri, umutsuzca, bir yandan politik ideoloji ve ahlakileştirme ile, diğer yandan hukuku doğa ya da sosyal bilimlere indirgeme girişimleriyle kirlenmişti. Bu indirgemeci çabaların ikisini de ciddi şekilde kusurlu buldu. Bunun yerine Kelsen, her türlü indirgemeciliği önleyecek saf bir hukuk teorisi önerdi.[2]

Kitabın sürümleriDüzenle

Kelsen'in kitabının ikinci sürümü yirmi altı yıl arayla yayınlandI. İkinci sürüm (1960), ilk sürümün neredeyse iki katı uzunluğundaydı. İlk sürümde tanıtılan orijinal terminoloji, 1920'lerden Kelsen'in yazılarının çoğunda zaten mevcuttu ve aynı zamanda, ilk kez 1934'te yayınlanmadan önce, eleştirel basında da tartışmaya konu oldu. İki sürümde de büyük bir içerik benzerliği vardı ve ciltlerde kapsanan materyallerin çoğu yalnızca birbiriyle değil, aynı zamanda Kelsen'in 1910'lar ve 1920'lerden önceki yazılarının çoğuyla da tutarlıdır.

Kitabın bölümleriDüzenle

I. Hukuk ve Doğa.

II. Hukuk ve Ahlak

III. Hukuk ve Bilim

IV. Hukukun Statik Yönü

V. Hukukun Dinamik Yönü

VI. Hukuk ve Devlet

VII. Devlet ve Uluslararası Hukuk

VIII. Yorumlama

Kelsen'in son bölümü olan sekizinci bölüm, yorumlama konusunu en önemli yönlerinden ele alır. İlk olarak Kelsen, hukukun yorumlanmasının doğasını ve metodolojisini tartışır. İkincisi, yorumu bir biliş eylemi ve gönüllü irade olarak tartışır. Son olarak, yorumlamanın bir parçası olarak anlaşılması gerektiğini tartışır.

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Kelsen's Pure Theory of Law as "a Hole in Time"". 3 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  2. ^ "The Pure Theory of Law (Stanford Encyclopedia of Philosophy/Fall 2005 Edition)". stanford.library.sydney.edu.au. Erişim tarihi: 28 Kasım 2020.