Sad (harf)

Sad ( ‎ص‎ ), Arap alfabesinin on dördüncü harfi. İbranice muadili Tsadik harfidir. Ebced hesabındaki değeri 90'dır. Şemsî harflerdendir.

Arap Alfabesi
Arap alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
Arapça (ء Hemze)


YazılışDüzenle

Sad harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـص‎ ـصـ‎ صـ‎ ص‎

Mahreç - FonetikDüzenle

Sad sesi ağız dolusu çıkarılan kalın ve dolgun bir "sa" sesidir. Tok bir sestir. س sesinden farklıdır. Daima kalın bir sestir. Türkçede bu sesin karşılığı yoktur. Bu harfin çeşitli dillerdeki adı Tsad (Tsade) olarak bilinir. Sert ve dolgun bir S sesi verir. Bu harf Türkçede mevcut değildir. Türkçeye Arapçadan geçen kelimelerde üzerileri noktalı kullanılır. Örneğin: Ṡahib, Ṡabun, Huṡuṡ, Ṡadaka, Ṡabır...

TS SesiDüzenle

Belarus'da yaşayan Lipka Tatarlarının alfabesinde ise TS sesini tam olarak karşılamak için   şeklinde bir harf üretilmiştir. Kazaklar ve Kırgızlarla birlikte yaşayan Çin kökeli Dungan halkı Sad harfinden biraz daha farklı olan ama yakın kaynaklardan çıkan bu sesi gösterebilmek için ڞ harfini kullanmıştır.