Sad (harf)

Arap alfabesinin 14. harfi

Sad (‎ص‎), Arap alfabesinin on dördüncü harfi. İbranice muadili Tsadik harfidir. Ebced hesabındaki değeri 90'dır. Şemsî harflerdendir.

Arap Alfabesi
Arap alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
Arapça (ء Hemze)


Yazılış Değiştir

Sad harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـص‎ ـصـ‎ صـ‎ ص‎

Mahreç - Fonetik Değiştir

Sin (س) harfi [s] sesini temsil ederken sad harfi dilin kökünün yutağa yaklaştırılmasıyla çıkan [sˤ] sesini temsil eder. Türkçede bu sesin karşılığı yoktur. Bu harfin çeşitli dillerdeki adı Tsad (Tsade) olarak bilinir. Arapçanın transliterasyonunda (Latinizasyon) üstünde veya altında noktalı kullanılır. Örneğin: Ṡahib, Ṡabun, Huṡuṡ, Ṡadaka, Ṡabır...

/ts/ Sesi Değiştir

Belarus'ta yaşayan Lipka Tatarlarının alfabesinde ise /ts/ sesini tam olarak karşılamak için   şeklinde bir harf üretilmiştir. Kazaklar ve Kırgızlarla birlikte yaşayan Çin kökeli Dungan halkı ise /tsʰ/ için ڞ harfini kullanmıştır.