sed (yazılım)

(SED (yazılım) sayfasından yönlendirildi)

sed, bir akım düzenleyicisi, dosya ya da borudan gelen girdideki temel metin dönüştürmelerini gerçekleştirir. Yani dosya ya da standart girdiden metni okur ve bunu kullanıcının istediği biçime dönüştürerek standart çıktıya okur.

sed girdi/girdiler üzerinde yalnızca bir kere geçiş yapar;böylece verim artar. Ama sed’in asıl yeteneği bir metni boruya filtre edebilmesidir. Bu da sed’i diğer düzenleyici çeşitlerinden ayırır. sed komut satırı veya bir kabuk programı içinden kullanılabilir.

sed üç alandan oluşur : Giriş alanı (input space), Örüntü alanı (pattern space) ve Tutma alanı (hold space). Giriş alanı yalnızca bir kez okunur ve atılır. Örüntü alanına giriş alanındaki satırlar okunur ve metin dönüşümleri yapılır.Genel olarak çıktıya burada işlenen metin gönderilir. Tutma alanı ise başlangıçta boştur, bir nevi çalışan ara bellektir.

Ana sed parametreleri değiştir

sed aşağıdaki komut satırı seçeneklerini içerebilir :

'-v'  '—version' 

Çalıştırılan sed’in sürümünü ve telif hakkı bilgilerini yazar.

'-h--help'   

Hata raporu adreslerini ve komut satırı seçeneklerini özetleyen bir kullanıcı mesajı yazar.

'-n' '--quiet' '--silent'

sed’in varsayılan değeri betik içindeki her dönüşün sonuna örüntü alalını yazar. Bu seçenek bu otomatik yazımı kaldırır.(Otomatik yazımı tekrar kullanmak için p komutu kullanılır).

'-e script' '--expression=script' 

Script dosyası içerisindeki komutları girdi işlenirken çalıştırılacak olan komutlara ekler.

'-f script' '--file=script' 

Script dosyasındaki komutları, girdi işlenirken çalıştırılacak olan komutlara ekler. Eğer -e,-f ,-expression ya da –file seçenekleri verilmemişse komut satırındaki ilk argüman, çalıştırılacak olan betik olarak alınır.

Yukarıdaki işlemlerden sora herhangi komut satırı parametresi kalırsa, bu işlenecek dosyanın adıymış gibi yorumlanır. Bir dosya adı standart giriş akımını temsil etmektedir. Eğer hiç dosya adı belirtilmemişse standart girdi işlenir.

Dış bağlantılar değiştir