Süzgeç

Sil nät.JPG
Colander (PSF).jpg

Süzgeç, sıvıları süzmeye yarayan araçtır. Bir başka deyişle, bir akışkanı, içindeki katı maddelerden ayırmak için bez veya delikli bir kaptan geçirmek (süzmek) için kullanılan alet veya aletlerden oluşan düzenektir.

Türk Dil Kurumu, süzgeç ve süzeğin arasındaki farkı belirtmemiş olsa da, Temel Ateş’in hazırlamış olduğu, 2005 Temel Okul Sözlüğü’nde süzek ve süzgeç farkı şöyle açıklanmıştır: Süzek, daha çok halk ağzında kullanılmakta olup, tül veya bezden yapılan süzme aracı olarak, süzgeç ise daha çok, telli veya metal süzme araçlarının ismidir.

Ayrıca süzgeç, sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça anlamına da gelmekte ve sinema terimlerinde de süzek, ışığın önüne konulan, ince kumaş veya tülden yarı saydam yayındırıcı olarak bilinmektedir.