Sürgün (hukuktaki anlamı): Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtmak; zorunlu göç