Sünger demir

Sünger demir günümüz demir-çelik üretiminde, ham demir elde etmekte kullanılan aynı isimli yöntemin ürünüdür. Ayrıca, demirin ergime sıcaklığından daha düşük sıcaklıklardaki cevherlerden redüklenme sonucu oluşur. Özellikle gelişmiş ülkelerde kullanılmakta olan yöntem sayesinde cevherde bulunan kükürt ve fosfor elementleri seviyesi eser miktarlara (~%0,03) indirilebilmektedir. Bu da, daha kaliteli çelik üretimine imkân sağlamaktadır.