Süleyman'ın Tarihi (kitap)

Süleyman'ın Tarihi, kayıp başka metinleri de bulunan peygamber İddo tarafından yazıldığı düşünülen kaynaktır. Bu kaynağın adı 1 Krallar 11:41'de geçmektedir: "Süleyman'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve bilgeliği Süleyman'ın tarihinde yazılıdır."