Sol, İskandinav mitolojisinde güneş tanrıçasıdır. Mundilfari ve Glaur'un kızı, Glen`in karısıdır. Eski İngilizcede ismi Sigel`dir.