Sol, İskandinav mitolojisinde güneş tanrıçasıdır. Mundilfari ve Glaur'un kızı, Glen'in karısıdır. Eski İngilizcede ismi Sigel'dir.

Güneş tanrısı Sol'un heykeli