Romans

Avrupa edebiyatında eski bir yazın türü

Romans,[1][2] özellikle Orta Çağ şövalyelik sistemini anlatışıyla karakterize olmuş bir edebiyat türü.[3] 12. yüzyıl Fransası'nda ortaya çıkmıştır.[3] Benzer tarzda yazılmış öncülü eserler de bazen aynı isimle anılsa da (Antik Yunan romansı vb.) ayrı bir tür olarak romans, Akitanya düşesi Eleanor'un aristokratik çevresinde ortaya çıkmıştır.[3]

Etimoloji

değiştir

Eski Fransızcadaki romanz sözcüğü "halk ağzı" anlamına geliyordu.[3] Fransızcaya Latince Romanice (Roma halkı ağzı) sözcüğünden geçmişti. Romanice ile yazılmış eserler, edebî Latince ile yazılmış eserlerden avam dili olmaları yönüyle farklıydı. Sözcük zamanla Fransızcada anlam kaymasına uğradı ve tür anlamında kullanılmaya başlandı.[3] Bu nedenle günümüzde dahi adında romanz sözcüğü geçen 1155 tarihli Li Romanz de Brut ve anonim Li Romanz d'Enéas gibi bazı eski eserlerde bu sözcüğün "Fransız versiyonu" mu yoksa sadece "hikâye" anlamında mı kullanıldığı tam olarak ayırt edilemez.[3] Zamanla hikâye anlamı yayıldı ve modern Fransızcada roman sözcüğü bugün anladığımız şekilde (konusu ne olursa olsun) roman anlamında kullanılmaya başlandı.[3] Türkçedeki roman sözcüğü de Fransızcadan geçmedir.[4]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "Edebiyatta kahraman" konulu konferans 2 Kasım 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Pamukkale Üniversitesi
  2. ^ Gökeri A.İ. (1979) 14 Aralık 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Arketipkre Dayanan Yeni Bir İnceleme Yönteminin Tanıtılarak İngiliz ve Türk Edebiyatında Bazı Romans ve Epik Niteliğinde Yapıtlara Uygulanması, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.
  3. ^ a b c d e f g "Romans." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc.
  4. ^ "roman." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 9 Mart 2012