Romanos fildişisi

Romanos fildişisi, Bizans İmparatorluğu döneminde yapılmış 24.6 cm x 15.5 cm büyüklüğünde, günümüzde Paris, Cabinet des Médailles'de sergilenen fildişi kabartmadır.[1] Fildişi eser üzerinde Romanos ve Eudokia'yı kutsayan İsa tasvir edilmiştir.

Romanos ve Eudokia'yı kutsayan İsa tasviri, Romanos fildişisi

Bu ismi taşıyan iki imparator ve yine aynı isimle bir imparatoriçe olduğu için, kimin tasvir edildiği tartışmalıdır. İlk olarak betimlenen imparatorun Romen Diyojen olduğu düşünülmüş, bundan dolayı 1068 ila 1071'e tarihlendirilmiştir. Diğer bir iddiaya göre burada tasvir edilen II. Romanos'tur ve dolayısıyla 945 ila 949'a tarihlendirilmelidir.[2]

DipnotlarDüzenle

  1. ^ Parani, Maria G. "The Romanos Ivory and the New Tokali Kilise: Imperial Costume as a Tool for Dating Byzantine Art"(2001). Cahiers archéologiques. Fin de l'antiquité et moyen-âge vol. 49 (2001) p. 15-28
  2. ^ Kalavrezou-Maxeiner, Ioli. "Eudokia Makrembolitissa and the Romanos Ivory." Dumbarton Oaks Papers 31: 305-25.