Çingenece

(Romanca sayfasından yönlendirildi)

Çingenece[1] ya da Romanca, Çingenelerin yaşadığı tüm ülkelerde konuşulur, ancak bölgeden bölgeye çok fazla değişkenlik gösterir ve birçok Çingene bu dili unutup yaşadıkları ülkenin dilini konuşmaya başlamıştır. Bu dil Hint-Aryan dillerine mensuptur ve Çingeneler Hindistan kökenli oldukları için Hint dilleriyle yakından akrabadır.

Avrupa'da Romanca'nın azınlık dili olarak kabul edildiği ülkeler

Çingenecenin en büyük özelliği, bulunduğu muhitin yaygın dilleri Türkçe, Sırpça ve Arnavutçadan yoğun bir şekilde etkilenmiş olmasıdır. Özellikle Yugoslavya devrinde Sırp-Hırvatçadan söz varlığı bakımından oldukça büyük etki yaşanmıştır. Bu etki sözdiziminde de kısmen görülür.

Bazı sözcükler ve deyimler değiştir

Çingenece Türkçe
Laço Dives Merhaba
Sökerdan? Nasılsın?
Laço İyiyim.
Paçave tut Teşekkür ederim
Nay pala soste! Bir şey değil
Katar isinan? Neredensin?
Sar buçhos tuke? / toro alav so? Adınız ne?
Miro Lav si o/e... Benim adım...
Ava Evet
Na Hayır
Toro familyas tusa? Aileniz sizinle birlikte mi?
Kate casa? Nereye gidiyorsunuz?
tumen na axaylava. Sizi anlamıyorum.
Haçeres man? Anladınız mı beni?
Taves mansa. Gel benimle.
Avel kay. Buraya gel.
Tu katar isinan? Nerelisin?
Sobor pala isinanız? Kaç kardeşsiniz?
Ti day cundi isi? Annen hayatta mı?
Te dayako alav so? Annenin adı ne?

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ AnaBritannica (1987, 6. cilt, sayfa: 474 Çingenece)

Dış bağlantılar değiştir