rmn-military-header.png

Roma Krallığı
MÖ 753MÖ 510
Roma Cumhuriyeti
MÖ 510MÖ 27
Roma İmparatorluğu
MÖ 27476

Normal Magistralar
Üst Düzey Magistralar
Unvan ve Onur Payeleri
İmparator
Politika ve Hukuk

Roma valisi Roma İmparatorluğu'nda Roma hukukunun yöneticisi olarak eyaletlere seçilerek ya da atanarak görevlendirilen kişi. Propraetor ya da proconsul olarak da adlandırılır.

Roma'nın yasa diline göre Rector provinciae olan vali, eyaletin stratejik statüsünün bir yansıması ve otoritenin başıydı. Erken imparatorluk döneminde senato ve imparatorluk eyaletleri olarak iki çeşit eyalet vardı ve bu yüzden çeşitli statülerde valiler bulunmaktaysa da sadece proconsul ve propraetorler promagistra olarak sınıflandırılmaktadır.

Ayrıca bakınızDüzenle