Ritüalizasyon

Herhangi bir aktivitenin zaman içerisinde öne çıkarak bir rutin haline gelmesi

Ritüalizasyon yahut alternatif olarak Ritüelleşme ve ya Ayinleşme, hem hayvanlarda hem de insanlarda herhangi bir aktivitenin zaman içerisinde öne çıkarak bir rutin haline gelmesi ve kurumsallaşması süreci.

İnsanlarda ritüelleşme kavramını ilk olarak ortaya atan Catherina Bell, fikirlerini Pierre Bourdieu'nün pratiğin teorisi üzerinden geliştirerek bu kavramı ayinleri daha ziyade yapısal işlevselci bir yaklaşımla ele almak için kullanmıştır.