Risâle

(Risale sayfasından yönlendirildi)

Risâle (Arapçaلرسالة), edebî mektuplar ve belli konularda küçük hacimli eserler için kullanılan terim.[1] Türk Dil Kurumu'nda "kitapçık" olarak geçmektedir.[2] Zamanla hitap, kitap, mektup, makale; inceleme, araştırma, monografi için de kullanılmıştır. Felsefe alanında Arap bilim insanı Kindî, sisteminin en önemli yönlerini Resâ'ilü'l-Kindî el-felsefiyye adlı eserinde ortaya koymuş, Ebû Bekir er-Râzî de risâle türünü kendi düşüncelerini ifade aracı olarak kullanmıştır.[3] İbn-i Sina'nın Risâletü'l-ķuve'l-insâniyye ve idrâkihâ eseri Maķāle fi'l-ķuve'l-insâniyye adıyla bilinir ve en önemli risâle tarzı olan monografi koleksiyonlarından birini teşkil eder.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Er, Rahmi (2008). "RİSÂLE" (PDF). TDV İslâm Ansiklopedisi. Cilt Cilt 35. s. 112. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2017. [ölü/kırık bağlantı]
  2. ^ "Risale" Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2017.
  3. ^ a b Er, s. 113.