Richard Lower

İngiliz bilim adamı Richard Lower (d. 1631 - ö. 1691) kardiyorespiratuar fizyolojinin öncülerinden sayılmaktadır.[1] Çalışmaları ile akciğer fizyolojisinin aydınlatılmasında önemli bir yere sahip olmuştur.  Yine tıp tarihinin önemli isimlerinden ve beyinde yer alan Willis poligonunun tarifleyicisi Thomas Willis’in öğrencisidir. Dolaşım sistemi konusundaki önemli kitabı “Tractatus de corde” 1669 yılında yayınlanmıştır. Bu kitabında 1628 yılında Harvey’in yayınladığı ve önemli bir fizyoloji eseri olan “De motu cordis”e önemli atıflar vardır. Kitap dört bölümden oluşmaktadır;

Richard Lower (1631-1691), anatomist. Jacob Wellcome'ın yağlı boya tablosu M0007626

1. Kalbin yapısı ve yeri

2. Kalbin hareketleri

3. Kanın hareketi ve ısısı.

4. Bir hayvandan diğerine kan nakli

5. Şilusun kana geçişi ve değişimi.

Lower kalbin kas yapısında bir organ olduğunu bir kez daha göstermiştir ve myokardial anatomi ve yapı üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca myokardial fibrillerin kompleks dizilimini ilk kez göstererek tariflemiş ve bu konuya kitabında da yer vermiştir. Kardiak kapaklar üzerinde de çalışmış ve yine kalp siklusunda bu kapakların konumlarını tarif etmiştir. Diseksiyon esnasında injeksiyon tekniği kullanarak da interkoroner anastomozların durumlarına açıklık getirmiştir. Tüm bunları hem insan hem hayvan kalbindeki diseksiyonlar ile teyid etmiştir [2].

Tractatus de corde”’nin diğer bir özelliği de kardiyovasküler hastalıkları ilk kez tariflemesidir. Kardiyak hastalıklar burada dört kategoride incelenmektedir;

Kalbin yapısal anomalileriyle ilgili olanlar,

arterlere bağlı olanlar,

kana bağlı olanlar ve

nihayetinde kalbin içeriğinde akan ruha bağlı olanlar.

Richard Lower, Tractatus de corde kitabı, Wellcome L0027015

Lower aynı zamanda bir perikardial efüzyon vakasını tarif etmiş ve yine ilk kez postmortem bir konstriktif perikardit olgusunu paylaşmıştır. Kalp yetmezliğinin bulgularını da kitabında ilk kez tariflemiştir [1].

Richard Lower aynı zamanda kan transfüzyonunun da öncüsü olarak bilinmektedir ve 1665 yılında ilk kez hayvandan hayvana kan transfüzyonunu gerçekleştirmiştir. 1667 yılında da birkaç adet hayvandan insana kan nakli uygulamıştır. Bunlardan ilki zeka özürlü biridir ve Lower’a göre bünyeden kirli kanın alınarak temiz bir kan verilmesi bazı problemlerin çözümüne katkı sağlayacaktır. Kitabında bu transfüzyon konusuna resimlerle yer vermiştir. Fransa ve İtalya’da hayvandan insana transfüzyon konusu bir müddet popüler olmuş ancak tıbbi ve dini gerekçelerle gözden düşerek Fransa’da yasaklı hale gelmiştir.

Hocası Willis’in  1675 yılındaki ölümü sonrası bir müddet onun çalışmaları üzerine eğilmiş ve Londra’da 1691 yılında ölmüştür [1].

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ a b c "Richard Lower (1631–1691) and his early contributions to cardiology". 24 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2021. 
  2. ^ KAPAK ÖYKÜSÜ Richard Lower ( 1631-1691). PAHMed Dergi. Sağlık İletişimi. 1 Ekim 2017. s. 17.