Yorumlar İçin Talep

(Request for Comments sayfasından yönlendirildi)

Yorumlar İçin Talep (Orijinal adı: Request For Comments, RFC), TCP/IP nin tanımlanmasında kullanılan standart numaralara sahip dokümanlardır.

Önemli RFC ÇeşitleriDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle