Repertitör, Telekom santrallerinin; santral dolabı ile abone arasındaki fiziksel bağlantının yapıldığı terminasyon noktalarının ilkidir.

Repertitör; Santral dolabından gelen telefon hattının ilk fiziksel bağlantı noktası olan location ile santraldeki son noktası Prensipal arasında Jumper denilen "0,5mm" veya "0,7mm" kalay kaplı bakır tel ile bağlanması işlemidir.

DSL işlemlerinde işlem adımı bir basamak artmaktadır; "Location" dan çıkarılan kablo önce "DSLAM splitter"e gider. DSLAM splitterdan tekrar çıkarak Prensipal da sonlandırılır.