Rekonstrüksiyon (Yeniden yapım), mimarlıkta bir yapının kalıntıları ve diğer belgeler yardımıyla eski şeklinin belirlenerek yeniden yapılması işlemi. Restorasyonla yakından ilintili bir kavramdır.

Dresden Frauenkirche Şubat 1945'te bombalandı, 1994-2005 yılları arasında orijinaline sadık kalarak rekonstrüksiyonu yapılmıştır.