Referans elipsoid

Jeodezide referans elipsoid, ilgili bölgede jeoide yüzey bakımından en uyumlu elipsoittir. Göreceli basitliği nedeniyle jeodetik ağ hesaplamaları ve nokta koordinat hesaplamalarında kullanılır.

Dış bağlantılarDüzenle