Raygor tahmin grafiği

Raygor tahmin grafiği, İngilizce metinler için Alton L. Raygor (1977) tarafından geliştirilmiş bir okunabilirlik sistemidir. Amerikan okul seviyeleri, cümlelerin ve her yüz kelimedeki harflerin ortalamalarına göre belirlenir. Ortalama cümle sayısı ve ortalama harf ya da kelime sayısı özel bir grafiğe yerleştirilerek kesişim noktası içeriğin okuma seviyesini belirler. Bu grafik Fry okunabilirlik formülü grafiğine oldukça benzerdir. Bu grafik, birincil olarak ortaokul öğreniminde, öğretim materyallerinin ve kitapların uygun okuma grupları için sınıflandırılmasında kullanılır.

FormülDüzenle

Seçilmiş metinden 100 kelimelik bir bölüm ayrılır. Eğer materyal çok uzunsa, metnin başından, ortasından ve sonundan alt örnekler oluşturulur. Her bölümdeki cümle sayısı sayılır. Yarım cümleler 0.5 olarak sayılır. Her bölümde altı veya daha fazla harf içeren kelime sayısı sayılır. Raygor tahmin grafiğinde kesiştikleri nokta bulunur.

Dış bağlantılarDüzenle