Rânûnâ

(Ranuna sayfasından yönlendirildi)

Rânûnâ, namazgâhta, Muhammed'in ilk cuma hutbesini okuyup ilk cuma namazını kıldırdığı vadidir. Hicret sırasında Kubâ'ya ulaşarak burada Mekke'den gelecek olan Ali ve diğer muhacirleri beklemek üzere bir süre kalan ve 24 Eylül 622 Cuma günü Yesrib'e hareket eden Peygamber cuma vakti girince Ranuna Vadisinde Sâlim bin Avf kabilesine misafir oldu. Daha sonra bu ilk cuma namazının hatırasını yaşatmak için Mescid-i Cuma adıyla meşhur olan bir mescid yaptırıldı.[1]

Mescid-i Âtike (Vâdî) adıyla da anılan bu cami Kubâ caddesinde Mescid-i Kuba'ya 350 m uzaklıktadır. İlk defa Ömer bin Abdülaziz'in Medine valiliği sırasında inşa edilen Mescid-i Cuma, Osmanlı padişahlarından II. Beyazid tarafından yeniden imar edildi. Mihrabının yakınında Peygamber'in namaz kıldığı yer belirgin hale getirildi. Daha sonra ufak çaplı onarımlar geçiren Mescid-i Cuma 1992'de yıktırılarak yeniden inşa edilmiştir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Hicaz Albümü: Fotoğraflarla Kutsal Topraklar, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2010, ISBN 975-19-3879-1