Radagais (? - 23 Ağustos 406) Roma'yı istila etmeye kalkışan barbar liderlerdendir.

Giorgio Vasari, Defeat of Radagasio below Fiesole, 1563-1565

Hristiyan düşmanı Gotlardan bir ordu toplayıp Roma'ya saldırdı. Askerleri düzensizdi ve amaçları yalnızca yağmalayıp yıkmaktı, öte yandan Roma'da ve Hristiyan dünyasında paniğe yol açtı. Büyük Feasulae (=Fiesole, Floransa'nın güneyinde) muharebesinde bizzat Uldız'ın kumanda ettiği, Romalı kuvvetlerle takviyeli Hun ordusu tarafından mağlup edilen Radagais yakalandı ve idam edildi (Ağustos 406). Bu zaferi ile Uldız Roma'yı kurtarmış oldu.[1][2]

Radagais'e karşı savaşta, Hunlar da Roma'ya yardım etti. Böylece Attila'ya dek sürecek olan Hun - Batı Roma ittifakı başlamış oluyordu.

Radagais'in açtığı yoldan gidecek olan Alaric, birkaç yıl sonra Roma'yı istila edecekti.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ B. Szász., "A Húnok története", Atilla nagykirály, Budapest, 1943, s. 127.
  2. ^ F. Altheim ve F. Stiehl, R. Das erste auftreten Hunnen..., Baden-Baden, 1953, s. 109.