R-ibareleri listesi

Vikimedya liste maddesi

R-ibareleri (Risk İbareleri nin kısaltılmışı) Avrupa Birliği 67/548/EEC sayılı Direktifin Ek 3 de tanımlanmıştır: Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin özel risklerin niteliği. Liste 2001/59/EC sayılı Direktifle birleştirilmiş ve yayınlanmıştır[1] Diğer AB ülke dillerinde de çevirileri bulunabilir.

Bu risk ibareleri Avrupa da değil uluslararası da kullanılmakta olup tam bir uluslararası uyumu sağlamak için sürekli çaba gösterilmektedir.

Risk ibareleri

değiştir

Not:Eksik R-numaraları silinmiş ya da diğer ibarelerin yerini almış ibareleri göstermektedir.

Kod Risk İbaresinin Açık İfadesi
R1 Kuru halde patlayıcıdır
R2 Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski
R3 Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi patlama riski
R4 Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur
R5 Isıtma patlamaya neden olabilir
R6 Hava ile temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır
R7 Yangına neden olabilir
R8 Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir
R9 Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcıdır
R10 Alevlenebilir
R11 Kolay alevlenebilir
R12 Çok kolay alevlenebilir
R14 Su ile şiddetli reaksiyon verir
R15 Su ile temas halinde kolay alevlenir gazlar çıkarır
R16 Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir
R17 Havada kendiliğinden alevlenir
R18 Kullanımda alevlenen / patlayan hava - buhar karışımı oluşturabilir
R19 Patlayıcı peroksitler oluşabilir
R20 Solunması halinde sağlığa zararlıdır
R21 Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır
R22 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır
R23 Solunması halinde toksiktir
R24 Cilt ile temasında toksiktir
R25 Yutulması halinde toksiktir
R26 Solunması halinde çok toksiktir
R27 Cilt ile temasında çok toksiktir
R28 Yutulması halinde çok toksiktir
R29 Su ile temasında toksik gaz çıkarır
R30 Kullanımı sırasında kolay alevlenebilir
R31 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır
R32 Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır
R33 Toplam etkilerin tehlikesi
R34 Yanıklara neden olur
R35 Ciddi yanıklara neden olur
R36 Gözleri tahriş eder
R37 Solunum sistemini tahriş eder
R38 Cildi tahriş eder
R39 Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi
R40 Kanserojen etki şüphesi – Yetersiz veri
R41 Ciddi göz hasarları tehlikesi
R42 Solunması halinde alerji yapabilir
R43 Cilt ile temasında alerji yapabilir
R44 Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski
R45 Kanser yapabilir
R46 Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir
R48 Uzun süreli maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R49 Solunması halinde kansere neden olabilir
R50 Sudaki organizmalar için çok toksiktir
R51 Sudaki organizmalar için toksiktir
R52 Sudaki organizmalar için zararlıdır
R53 Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir
R54 Flora için toksiktir
R55 Fauna için toksiktir
R56 Topraktaki organizmalar için toksiktir
R57 Arılar için toksiktir
R58 Çevrede uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir
R59 Ozon tabakası için tehlikelidir
R60 Üremeyi olumsuz etkileyebilir
R61 Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir
R62 Üremeyi bozucu risk olasılığı
R63 Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı
R64 Emzirilen bebeklere zarar verebilir
R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
R66 Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir
R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir
R68 Tedavisi mümkün olmayan etki riski

Kombinasyonlar

değiştir
Kombinasyon Kodu Risk İbaresinin Açık İfadesi
R14/15 Su ile kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon
R15/29 Su ile temasında toksik ve kolay alevlenebilir gaz çıkarır
R14/15/29 Su ile toksik ve kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon
R20/21 Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır
R20/22 Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
R20/21/22 Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
R21/22 Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
R23/24 Solunduğunda ve cilt ile temasında toksiktir
R23/25 Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir
R23/24/25 Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir
R24/25 Cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir
R26/27 Solunduğunda ve cilt ile temasında çok toksiktir
R26/28 Solunduğunda ve yutulduğunda çok toksiktir
R26/27/28 Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir
R27/28 Cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir
R36/37 Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir
R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir
R36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir
R37/38 Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir
R39/23 Toksik: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/24 Toksik: Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/25 Toksik: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/23/24 Toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/23/25 Toksik: Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/24/25 Toksik: Cilt ile temasında, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/23/24/25 Toksik: Yutulduğunda, cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/26 Çok toksik: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/27 Çok toksik: Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/28 Çok toksik: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/26/27 Çok toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/26/28 Çok toksik: Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/27/28 Çok toksik: Yutulduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R39/26/27/28 Çok toksik: Cilt ile temasında, yutulduğunda, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
R42/43 Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir
R45/46 Kanser ve kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir
R48/20 Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/21 Zararlı: Cilt ile uzun süreli temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/22 Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/20/21 Zararlı: Uzun süre solunması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/20/22 Zararlı: Uzun süre solunması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/21/22 Zararlı: Uzun süreli yutulması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/20/21/22 Zararlı: Uzun süreli yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/23 Toksik: Uzun süre solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/24 Toksik: Uzun süre cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/25 Toksik: Yutma yolu ile uzun süre maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/23/24 Toksik: Uzun süre solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/23/25 Toksik: Uzun süre yutulması ve solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/24/25 Toksik: Uzun süre yutulması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R48/23/24/25 Toksik: Uzun süre yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R50/53 Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir
R51/53 Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir
R52/53 Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir
R68/20 Zararlı : Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski
R68/21 Zararlı : Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki riski
R68/22 Zararlı : Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski
R68/20/21 Zararlı : Cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi mümkün olmaya etki riski
R68/20/22 Zararlı : Yutulduğunda, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski
R68/21/22 Zararlı : Yutulduğunda ve cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki riski
R68/20/21/22 Zararlı : Cilt ile temasında solunduğunda ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski

Kullanım dışı kalan R-ibareleri

değiştir
  • R13: Kolay alevlenebilir sıvılaştırılmış gaz.
  • R47: Doğum kusurlarına neden olabilir.

Ayrıca bakınız

değiştir

Yararlanılan kaynaklar

değiştir
  1. ^ "EUR-Lex - 32001L0059 - EN". europa.eu. 2 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Nisan 2016. 

Dış bağlantılar

değiştir