Rıfat Yüce, (d. 1879 - Umurlar köyü, Taşköprü, Kocaeli nahiyesi, İzmit, ö. 1952-İzmit) Türk gazeteci, yazar

Rıfat Yüce

1888'de 11 yaşında ailesi tarafından medrese eğitimi alması için İstanbul'a gönderildi. Medrese eğitiminden sonra memleketine geri dönen Rıfat Hoca (Yüce) İzmit'te ticaret hayatına atılmış, dürüstlüğü ve çalışkanlığı sayesinde kısa zamanda şehrin ileri gelenleri arasında saygın bir yer edinmiştir.

Bu tarih II. Abdülhamid'in istibdat yıllarında Türk halkına uygulanan baskı ve şiddetin bütün Osmanlı ülkesine yayıldığı ve bu istibdadın devrilmesi ve Hürriyetin kazanılması için gizlice teşkilatlanıldığı yıllardır. Rıfat Yüce bu tarihte henüz gizli olan ve İzmit'te de Padişah'ın baskıcı yönetimine karşı teşkilatlanan, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 63 gizli üyesinden biridir.

Meşrutiyet'in ilanında İzmit'te önde gelen aydınların içinde yer alan Rıfat Yüce İttihat Terakki Cemiyeti'nin iktidara gelmesinden sonra cemiyetin İzmit teşkilâtında önemli görevler almıştır.

I. Dünya Savaşı ve ardından imzalanan Mondros Mütarekesi ile birlikte Osmanlı ülkesinin işgal altına girdiği yıllarda Rıfat Yüce, Kocaeli bölgesi'nden Malta'ya sürülen yurtsever Türklerden biridir.

İngiliz işgal kuvvetleri onun Kocaeli bölgesinde Milli uyanış hareketi içinde bulunabilecek yapıda olduğunu anlamıştı. Bir süre sonra uydurma bir suç isnat edildi tutuklanarak, önce Bekirağa Bölüğü'ne ve daha sonra da Malta'ya sürüldü.

Rıfat Yüce İngilizler tarafından ele geçirilmeyip Anadolu'ya kaçabilseydi, hiç kuşkusuz Kocaeli bölgesinde Milli hükûmet adına çok büyük hizmetlerde bulunabilecekti. Rıfat Yüce, ancak Türk Kurtuluş Savaşı'nın sonuna doğru İzmit'e dönebildi.

Malta adasına sürülüşü ile ilgili hatıralarını yıllar sonra İzmit'te yayınladığı, sahibi ve başyazarı olduğu Türk Yolu gazetesinde "Kapalı Kalmasın" başlığı ile yayımlandı.

Rıfat Yüce, Osmanlıdan, Cumhuriyete Kocaeli tarihinde iz bırakan çok değerli bir Türk aydınıdır. Kocaeli bölgesinde saltanat devinde Türk halkının aydınlanmasında büyük emekleri geçmiştir.

Rıfat Yüce 1925 yılında İzmit'te Türk Yolu gazetesini yayınlamaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere İzmit'teki birçok sivil toplum kuruluşunun önde gelen yöneticileri arasında bulundu. 1945 yılında Kocaeli Tarih ve Rehberi adlı Kocaeli tarihini anlatan bir eser yayımladı. Diğer eserleri Türk Yolu gazetesinde tefrika olarak yayınlanmıştır. İngilizceden yapmış olduğu çeşitli çevirileri de yine bu gazetede yazı dizisi halinde yayınlanmıştır.

Atatürk devrimlerinin Kocaeli bölgesinde uygulanışı sırasında her zaman en ön sırada yer aldı. Gazetesinde köy kalkınması sağlık, bayındırlık, sanayi, ticaret, siyaset, kültür ve spor gibi konularda birçok makaleler yazmıştır. Rıfat Yüce 1952'de ölmüştür.

Kocaeli bölgesine büyük ve önemli hizmetleri olan Rıfat Yüce kentin yerel tarihine de hizmet etmiştir. Kocaeli Tarihi ile ilgili bu güne kadar yayınlanmış olan ilk ciddi eserin sahibidir.

Kaynakça değiştir

Yüce, Rıfat (2009). Kocaeli Tarih ve Rehberi. Derleyen:Atilla ORAL. İstanbul: Demkar Yayınevi. 

Dış bağlantılar değiştir