Rüzgâr hızı, atmosferdeki rüzgârın, hava veya diğer gazların hareket hızıdır. Hareket vektörünün büyüklüğü, skaler bir niceliktir.

Rüzgâr hızı, daima dış ortamdaki havanın hareketi anlamına gelir. Fakat içerideki hava hareketinin hızı, meteorolojik, havacılık ve denizçilik işlemlerinde, yapı ve sivil mühendisliği gibi birçok alanda önemlidir. Yüksel rüzgâr hızları istenmeyen sebepler doğurabilir ve güçlü rüzgârlar daha çok, galeler, kasırgalar ve tayfunlar gibi özel olarak adlandırılır. Beaufort Rüzgâr Şiddeti Skalasına bakınız.

Rüzgâr hızı anemometre ile ölçülür.

Rüzgâr hızına etki eden faktörler değiştir

Rüzgâr hızı, çeşitli derecedeki işlemlerden, şartlardan ve bazı faktörlerden etkilenir (mikro ve makro derecelerdeki). Bunlar, basınç eğimi, Rossby dalgaları, jet streamlar ve yerel hava şartlarıdır. Ayrıca rüzgâr hızı ve rüzgâr yönü arasında, özellikle basınç eğimi ve havanın bulunduğu yüzeylerle oldukça ilişkilidir.

Basınç eğimi, atmosferde veya yeryüzünde, iki nokta arasındaki hava basınç farkını açıklayan bir terimdir. Rüzgâr hızıyla aşırı derecede ilişkilidir. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan değişimi dengelemek için rüzgâr daha hızlı eser.

Rossby dalgaları, troposfer üzerindeki güçlü rüzgârlardır. küresel ölçüde etki eder ve Batı'dan Doğuya doğru hareket eder (bundan dolayı batıdan esen olarak bilinir]. Rossby dalgaları bizim alt troposferde gözlemlediğimiz rüzgâr hız farkıdır.

Yerel hava şartları, rüzgâr hızını etkilemede anahtar rol üslenir. Kasırgalar, musonlar ve siklonların biçimleridir. Olağanüstü hava şartları olarak rüzgâr hızının şiddetli etkileridir.

Kaynakça değiştir

İngilizce Vikipedi w:Wind speed maddesi