Râmhürmîzi

10.yüzyıl Müslüman âlimi

Ebu Muhammed el-Hasan ibn' Abd el-Rahman b. hallād el-Rāmhürmizī ( Arapça الرامهرمزي ) (d.? - ö. 971/ 360 ), yaygın olarak İbn el-Hallād olarak da bilinen hadis alimi, kadı ve şair

BiyografiDüzenle

Rāmahurmuzī'nin kesin doğum tarihi bilinmemektedir ancak çok uzun yaşadığı bilinmektedir genelde 871 yılında doğduğu kabul edilir. İsmi İran'da Kuhistān'da bir kasaba olan Rām-Hurmuz'a atfedilmiştir . Rām-Hürmüz Ahvaz, Şüşter, Isfahan ve Fars gibi önemli bölgelerin kesişim alanıdır.

Hadis çalışmalarına ilk olarak 903/290 yılında başladı, hadisleri babası Abdurraḥmān ibn Hallād ve Muḥammad ibn ʻAbdillāh el-Saḍarī, Ebū al-Ḥuṣayn al-Wādiʻī, Muḥammad ibn Ḥibbān ve diğerlerinden aldı. Bir dönem Huzistan da kadılık yaptı.

Öğrencileri arasında Ebū el-hüseyin Muḥammad ibn Aḥmad al-Ṣaydāvi, al-Ḥasan ibn al-Layth al-Şirāzī, Aḥmad ibn Mūsā ibn Mardawayh, Aḥmad ibn Isḥāq al-Nahāwandī ve Fars sakinlerinden çok sayıda kişi bulunmaktadır.

El-Dhahabi, El-Rāmahurmuzī'nun ölüm tarihini bulamadığını söyledi ve bunun MS 961 ile 971 yılları arasında olduğunu tahmin etti. Daha sonra, El-Rmahurmuzī'nun Rām -hurmuz şehrinde yaşarken neredeyse 971/360 yılına kadar yaşadığı el-Vafayît adlı eserinde bahsedildiği üzere Abū al-Qāsim ibn Mandah'tan alıntı yaptı. Encyclopaedia of Islam, ölümünün 971 / 360'da gerçekleştiğini belirtti.

ÇalışmalarıDüzenle

Rāmahurmuzī bir şairdi ve şiirlerinden birkaç mısra Yatīmah al-Dahr'da al-Thalabī tarafından toplandı . Her ikisi de hadis konusuyla ilgili olan iki nesir eseri günümüze kadar ulaşmıştır.

  1. el-Muaddith el-Fāṣil beyn el-Rāvī va el-Vāʻī en ünlü eseri, hadis terminolojisi ve biyografik değerlendirme konusunda kapsamlı bir çalışmadır, 1971'de Muḥammad acac el-Haṭīb tarafından düzenlenmiş olarak basılmıştır.
  2. Emsal'ul hadis - iki baskı halinde basılmış, hadis şeklinde yaklaşık 140 atasözünden oluşan bir koleksiyon. İlki Abdülalî Abdülhamîd el-A‘zamî tarafından 1968'de Haydarabad'da ve ikincisi MM al-ʻAthamī tarafından Bombay, da 1983'te düzenlendi.
  3. Rabīʻ al-Mutayyim fī Akhbār al-ʻAshshāq
  4. el-Nevâdir
  5. Risālah el-Safr
  6. al-Ruqā wa al-Taʻāzī
  7. Edebü'l-Nâiq

KaynakçaDüzenle

Kaynak hatası: <references> üzerinde tanımlanan <ref> etiketinin önceki metinde olmayan "" grup özniteliği var. (Bkz: Kaynak gösterme)
Kaynak hatası: <references> üzerinde tanımlanan <ref> etiketinin önceki metinde olmayan "" grup özniteliği var. (Bkz: Kaynak gösterme)
Kaynak hatası: <references> üzerinde tanımlanan <ref> etiketinin önceki metinde olmayan "" grup özniteliği var. (Bkz: Kaynak gösterme)
Kaynak hatası: <references> üzerinde tanımlanan <ref> etiketinin önceki metinde olmayan "" grup özniteliği var. (Bkz: Kaynak gösterme)
Kaynak hatası: <references> üzerinde tanımlanan <ref> etiketinin önceki metinde olmayan "" grup özniteliği var. (Bkz: Kaynak gösterme)

Kaynak hatası: <references> üzerinde tanımlanan <ref> etiketinin önceki metinde olmayan "" grup özniteliği var. (Bkz: Kaynak gösterme)