Quintus Lutatius Catulus (Capitolinus)

Quintus Lutatius Catulus (d. MÖ 120 civarı - ö. MÖ 61 civarı), Quintus Lutatius Catulus'un oğlu olan ve zaman zaman Capitolinus olarak tanınan Romalı devlet adamı. Babasının Marius'a olan nefreti kendisine miras kalmıştı ve Aristokrasiyi destekliyor olması onun açısından tutarlı bir durumdu. MÖ 78 yılında Marcus Aemilius Lepidus ile birlikte Konsül seçildi ve Lepidus'un mevcut hububat dağıtım sisteminin yıkalarak yeniden kurulması, yasaklıların geri dönüşüne izin verilmesi teklifine şiddetle muhalefet etti. Sorun geçici bir uzlaşıyla çözüldü.

Ancak Lepidus Transalpin Galya'da bulunan birliklerinin başında Roma'ya geri döndü ve Catulus tarafından Etruria'da bulunan Cosa kenti yakınlarındaki Milvian köprüsünde yenilgiye uğratılınca kısa bir süre sonra öleceği Sardunya'ya kaçmak zorunda kaldı. MÖ 67 ve 66 yıllarında Catulus Pompey'e özel güçler veren Gabinian ve Manilian kanununlarına karşı başarısız olan bir muhalif mücadele yürüttü. Kendisini sürekli olarak Catilina tertibi ile ilişkilendirmeye uğraşan Jül Sezar'a karşı sürekli muhalif bir tavır aldı. Sezar geri dönünce onu Capitol'da bulunan tapınağın tamiri sırasında kamu parasını zimmetine geçirmekle suçladı ve adını yazıtlardan sildirerek restorasyon komisyonundaki görevine son verdi. Catulus'un taraftarlarının müdahalesi soncu Sezar suçlamalarından vazgeçmek zorunda kaldı.

Bir süre sonra Censorlük görevine seçilen Catulus aynı görevi paylaştığı Licinius Crassusla anlaşamadığı gerekçesi ile bu görevden istifa etti. Her ne kadar çok yetenekli bir kişi olmasa da Catulus Roma siyasi yaşamında siyasi tutarlılığı ve ülkenin refahı için gösterdiği çabalar sayesinde önemli bir yer edindi.

KaynakçaDüzenle