Publius Salvius Aper

Publius Salvius Aper, Romalı asker ve devlet adamı. MÖ 2 yılında Quintus Ostorius Scapula ile birlikte, tarihin ilk iki praefectus praetoriolarından biri olmuş ve İmparator Augustus'un saltanatının belli bir kısmında bu görevde bulunmuştur. Bu makamı hangi tarihte bıraktığına ilişkin herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. Quintus Ostorius Scapula ile aynı zamanda prefect olmuş ve bu makamı onunla paylaşmıştır.

Önce gelen:
Yok
praefectus praetorio
Quintus Ostorius Scapula ile birlikte

MÖ 2 - ?
Sonra gelen:
Publius Varius Ligur